Detaljskisser

Beskrivning
Ladda ned
VIND Nyproduktion före Lösullsisolering
VIND Ombyggnad före Lösullsisolering
VIND med Lösullsisolering av Miniralull-Cellulosa
SNEDTAK med ÅNGBROMS före isolering
SNEDTAK med ÅNGBROMS efter isolering
SNEDTAK med LUFTSPALT före Lösullsisolering
SNEDTAK med LUFTSPALT och Lösullsisolering av Mineralull
SNEDTAK med LUFTSPALT och Lösullsisolering av Cellulosa
VÄGG före Lösullsisolering
VÄGG efter Lösullsisolering med Blåsduk