Gilla oss på Facebook!
Vi tilläggsisolerar med lösull - Sprutab med över 35 år i branschen

Rotavdrag 

Du kan få göra avdrag från din skatt för 30% av arbetskostnaden när du anlitar någon för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad (ROT) av din fastighet. Tilläggsisolering av vind är exempel på arbete som omfattas av rotavdrag.

Läs gärna mer på skatteverkets hemsida. 

https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/rotochrutarbete/vadraknassomrotochrut.4.4c5def2714bbf25766d1083.html


      Hemsida & design: Kringelstan Webbyrå