Kvalitet och miljö

Kvalitet & Miljö 

Kännetecknande för oss är att vi är mycket kvalitet- och miljömedvetna. Vi är certifierade enligt
ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 samt Behörig Lösull. 

En viktig kvalitetsaspekt är just att vi är certifierade enligt Behörig Lösull. Detta medför att du som kund kan känna dig trygg när du anlitar en certifierad lösullsentreprenör. Du får garanti på att installationen utförs på rätt sätt av utbildade och kunniga installatörer.

Vi arbetar också enbart med CE-märkta material.